ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΝΤΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ